avtoličar najboljsa stran

danes vam bom predstavil avtoličarja. Upam da vam bo ušeč.

Opis dela: ročna in strojna obdelava kovin, brušenje, kitanje in barvanje karoserije razumevanje tehnike dokumentacije poznavanje tehnologije in obdelava materiala

                                                Opis dela:

  • ročna in strojna obdelava kovin, brušenje, kitanje in barvanje karoserije
  • razumevanje tehnike dokumentacije
  • poznavanje tehnologije in obdelava materiala

                                                         kratek opis 

Avtoličar opravlja avtoličarska dela v obrtni ali mehanični delavnici oziroma v podjetju, ki je specializirano za avtokleparska in avtoličarska dela. Zna barvati oziroma lakirati raznovrstne kovinske in lesene predmete, opravlja karoserijska popravila ter pripravlja in lakira osebna, dostavna in tovorna vozila.

Vzdržuje, popravi in nanaša protikorozijske zaščite oziroma konzervacije votlih delov podvozja. Poleg tega zamenja in popravlja karoserijske dele. Popravi manjše poškodbe na karoserijskih delih oziroma sestavlja ali demontira dele in sklope vozila oziroma druge obdelovalne površine.

                                                         Delovna področja

Avtoličar je lahko zaposlen v velikih, remontnih in servisnih delavnicah, pri industrijskih proizvajalcih avtomobilov ali v manjših delavnicah. Lahko dela tudi kot samostojni obrtnik.

                                                       Delovni pripomočki

Avtoličar uporablja različna orodja in stroje, kot so orodja za merjenje, za zarisovanje kovin, različne vrste pil, vrtalnih strojev in svedrov, navojne svedre in navojna rezila. Za odstranjevanje poškodovanega naliča in rje uporablja strugalo in kotno brusilko ter druga brusna sredstva in bloke za izravnavanje površin. Po odstranjevanju rje uporablja zračno izpihovalko in različne čistilne krpe. Ko obdelovalno površino razmasti, uporablja ustrezna topila in postopke razmastitve. Pri kitanju obdelovalne površine uporablja različne vrste poliestrskega kita, ki ga nanaša z orodjem za nanašanje kitov, lopatico za nanašanje kitov, pri čemer uporabi lepilni trak in papir za zakrivanje nebarvanih delov. Na obdelovalno površino z brizgalko nanaša različne barvne mešanice.

                                              Izdelek in storitev
Izdelek avtoličarja je hitro in kvalitetno popravljeno osebno ali tovorno vozilo oziroma posamezne obdelovalne površine. Avtoličar zagotovi, da je obdelana površina vozila po njegovem posegu takšna kot nova. V primeru poškodovanega rjastega vozila to pomeni, da odstrani rjo in poškodbo ter avto povrne v prvotno stanje.

                                                    Nevarnosti: 

Ker dela z nekaterimi nevarnimi snovmi, mora biti posebej predviden pri njihovi uporabi. Pri tem mora biti obvezno zaščiten z delovno obleko in zaščitno masko. Do nevarnosti pri delu prihaja pri delu z vnetljivimi ter okolju nevarnimi snovmi.

                                                  Znanja in spretnosti: 

Avtoličar ima znanja s področja merjenja, ročne obdelave kovin, vrtanja kovin in rezanja navojev. Ustrezno pripravi obdelovalno površino, premazna sredstva nanese na površino in jih posuši. Pri pripravi barve uporablja znanja o niansiranju barv, o načinih določanja barvnih odtenkov, vrstah barv, načinih mešanja barv in o postopkih končnega niansiranja.